Drepturile pacientilor

Drepturile pacientilor

Drepturile pacientilor

 

Am constientizat cat de important este ca fiecare pacient sa isi cunoasca drepturile pentru a beneficia de cele mai bune ingrijiri medicale. In cele ce urmeaza, veti regasi legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor.

 

Obligatiile pacientilor

Cadrul legislativ stabileste normele legale ce confera pacientilor dreptul la ingrijire si la informare, fara discriminare. Insa exista si obligatii, inclusiv norme morale, pe care pacientii ar trebui sa le respecte. Mai jos veti regasi cateva dintre acestea:

 • sa prezinte la internare actul de identitate, precum si documentele justificative care sa ateste calitatea de asigurat;
 • sa respecte programul spitalului;
 • sa respecte ordinea interioara din spital, linistea si curatenia;
 • sa respecte regulile de igiena personale si colective;
 • sa manifeste grija fata de bunurile din dotarea spitalului;
 • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar (comportament civilizat si politicos)
 • sa respecte recomandarile medicale, inclusiv regimul alimentar recomandat
 • sa nu fumeze in incinta unitatii
 • sa respecte circuitele spitalului si sa nu circule prin locurile interzise pacientilor in vederea protectiei proprii impotriva unor agenti patogeni sau noxe;
 • sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu personalul medical sau alti pacienti;
 • in situatia in care exista nemultumiri, pacientul poate sa faca reclamatie scrisa ori se poate adresa medicului sef de sectie sau conducerii spitalului;

Obligatiile asiguratilor

Asiguratii sunt obligati:

 • sa se inscrie pe lista unui medic de familie
 • sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 • sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata/contributia personala, in conditiile legii;
 • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

Servicii nedecontate de fondul de asigurari

Serviciile care nu sunt decontate din fond (contravaloarea acestora este suportata de asigurat, de unitatile care le solicita, de la bugetul de stat sau din alte surse, dupa caz) sunt:

 • serviciile medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;
 • unele servicii medicale de inalta performanta;
 • unele servicii de asistenta stomatologica;
 • serviciile hoteliere cu grad inalt de confort;
 • corectiile estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia reconstructiei mamare prin endoprotezare in cazul interventiilor chirurgicale oncologice;
 • unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport;
 • serviciile medicale solicitate si eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;
 • fertilizarea in vitro;
 • asistenta medicala la cerere;
 • contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului;
 • serviciile medicale solicitate de asigurat;
 • unele servicii si proceduri de reabilitare;
 • serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si al cabinetelor de medicina a muncii
 • hoteliere solicitate de pacientii ale caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi;
 • serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie in cabinetele de planning din structura spitalului.